Kiểm định thang máy

I. TẠI SAO PHẢI KIỂM ĐỊNH THANG MÁY ? Kiểm định kỹ thuật an toàn là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn đối với thiết bị đó. Các hình thức kiểm định bao gồm: – Kiểm định lần đầu trước khi đưa vào sử dụng. – Kiểm định định kỳ. – Kiểm định bất thường sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị. Thang máy điện là thiết bị thuộc danh mục máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được quy định tại Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH. Điều 31 Luật An toàn, Vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 quy định các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng và kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng bởi tổ chức đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. II.VI PHẠM VỀ VIỆC SỬ DỤNG MÁY, THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG BỊ XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO? Theo Điều 24 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như sau: 1. Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại địa phương trong khoảng thời gian 30 ngày trước hoặc sau khi đưa vào sử dụng các máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 2. Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không lưu giữ đầy đủ hồ sơ kỹ thuật máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 3. Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: vi phạm một trong các quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động trong sử dụng máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; sử dụng máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động chưa được chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng; sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng hoặc hết thời hạn sử dụng. 4. Mức xử phạt đối với hành vi không kiểm định trước khi đưa vào sử dụng hoặc không kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật như sau: a) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với vi phạm từ 01 đến 03 máy, thiết bị, vật tư; b) Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với vi phạm từ 04 đến 10 máy, thiết bị, vật tư; c) Từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với vi phạm từ 11 đến 20 máy, thiết bị, vật tư; d) 75.000.000 đồng đối với vi phạm từ 21 máy, thiết bị, vật tư trở lên. 5. Từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với hành vi tiếp tục sử dụng máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động đã thực hiện kiểm định nhưng kết quả kiểm định không đạt yêu cầu. III.QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH THANG MÁY ĐIỆN Kiểm định Thang máy điện được thực hiện theo quy trình kiểm định QTKĐ: 02-2021/BLĐTBXH, ban hành kèm theo Thông tư 12/2021/TT-BLĐTBXH, ngày 30/09/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu: là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn trước khi đưa vào sử dụng. Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước. Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi: – Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của bình; – Khi sử dụng lại các bình đã nghỉ hoạt động từ 12 tháng trở lên; – Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt (đối với bình cố định); – Khi có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền. Kiểm định Thang máy điện phải lần lượt tiến hành theo các bước sau: Khi kiểm định kỹ thuật an toàn Thang máy điện, tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn phải thực hiện lần lượt theo các bước sau: – Kiểm tra hồ sơ, lý lịch Thang máy điện; – Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài; – Kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật các bộ phận, chi tiết của thang máy; – Thử vận hành thang máy; – Xử lý kết quả kiểm định. Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Thời hạn kiểm định: 1.Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ đối với thang máy lắp đặt tại các tòa nhà chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại, bệnh viện, khách sạn, nhà máy sản xuất hay tại khu vực công cộng là hai (02) năm một lần. 2. Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ đối với thang máy lắp đặt tại các công trình khác với công trình nêu tại khoản 1 Điều này là ba (03) năm một lần. 3. Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ đối với các thang máy đã có thời hạn sử dụng trên 15 năm là một (01) năm một lần. 4. Dựa trên tình trạng của thiết bị, thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn nêu tại các khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này có thể được rút ngắn do kiểm định viên quyết định trên cơ sở thống nhất với tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc quản lý thang máy. Trong trường hợp rút ngắn thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn, kiểm định viên thực hiện kiểm định phải ghi rõ lý do rút ngắn vào biên bản kiểm định. Kiểm định thang máy Kiểm định thang máy hay còn gọi là kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy là quá trình kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật của thiết bị dựa trên các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng. Trong lĩnh vực kiểm định an toàn thang máy người ta chia thang máy ra các loại sau: Kiểm định thang máy điện Thang máy thủy lực Kiểm định thang máy chở hàng Thang máy điện không có phòng máy Tại sao phải kiểm định thang máy Kiểm định thang máy nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành. Bên cạnh việc đảm bảo an toàn cho người lao động thì việc kiểm định an toàn còn có lợi ích: Tăng năng suất lao động do thời gian làm việc của thiết bị không bị gián đoạn Giảm các chi phí bồi thường do tai nạn lao động gây ra Đảm bảo an toàn cho người và hàng hóa trong quá trình vận chuyển Là bằng chứng pháp lý cần thiết cung cấp cho các đơn vị bảo hiểm cũng như khách hàng khi đánh giá. Tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Tiêu chuẩn kiểm định thang máy Các tiêu chuẩn, quy chuẩn được sử dụng trong quá trình kiểm định thang máy phải phù hợp với quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn mà Nhà nước đã ban hành. QCVN02:2011/BLĐTBXH, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện QCVN 07:2012/BLĐTBXH , Quy chuẩn quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng QCVN 18:2013/BLĐTBXH , Quy chuẩn quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy thủy lực QCVN26:2016/BLĐTBXH, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện không có buồng máy QTKĐ21:2016/BLĐTBXH, Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy điện QTKĐ22:2016/BLĐTBXH, Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy thủy lực QTKĐ23:2016/BLĐTBXH, Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy chở hàng (dumnwaiter) QTKĐ24:2016/BLĐTBXH, Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy điện không có phòng máy TCVN6904:2001, Thang máy điện. Phương pháp thử – Các yêu cầu an toàn về cấu tạo và phương pháp thử TCVN6396-3:2010, Thang máy chở hàng dẫn động điện. Yêu cầu về cầu tạo và lắp đặt TCVN7550:2005, Cáp thép dùng cho thang máy. Yêu cầu tối thiểu TCVN6905:2001, Thang máy thủy lực. Phương pháp thử. Các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt TCVN7628:2007 (ISO 4190) ,: Lắp đặt thang máy TCVN5867:2009, Thang máy, cabin, đối trọng và ray dẫn hướng. Yêu cầu an toàn TCVN9358:2012, Lắp đặt hệ thống nối đất cho các công trình công nghiệp. Yêu cầu chung TCVN9385:2012, Chống sét cho công trình xây dựng. Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống Có thể đánh giá chất lượng theo các tiêu chuẩn của nước ngoài nhưng không được thấp hơn mức quy định trong nước. Quy trình kiểm định an toàn thang máy có thể thực hiện theo tuần tự các bước sau Bước 1: Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật của thang máy Các hồ sơ sau cần được kiểm định viên xem xét: Hồ sơ chế tạo, lý lịch thang máy. Các bản vẽ cấu tạo và bản vẽ nguyên lý hoạt động Hồ sơ lắp đặt, hoàn công. Biên bản và phiếu kết quả kiểm định lần trước Các hồ sơ về thay thế, sửa chữa. Nhật ký vận hành, bảo trì Hướng dẫn vận hành và xử lý sự cố Bước 2: Kiểm tra kỹ thuật Xem xét tính đầy đủ và đồng bộ các chi tiết, bộ phận với hồ sơ chế tạo Kiểm tra khuyết tật, biến dạng của các chi tiết và bộ phận cabin, giếng thang, hố thang, cửa thang puli, cáp, đối trọng …). Kiểm tra hệ thống thủy lực (đối với thang máy thủy lực) Đo điện trở nối đất Bước 3: Thử nghiệm Quá trình thử nghiệm chỉ thực hiện khi các bước kiểm tra trên có kết quả đạt yêu cầu. Thử không tải: Vận hành thang máy ở chế độ không tải để kiểm tra hoạt động của các bộ phận an toàn, tự động. Thử với các chế độ có tải trọng theo thứ tự 100% tải định mức và 125% tải trọng định mức. Đánh giá tình trạng hoạt động của các cơ cấu an toàn, bảo hiểm của thang máy sau khi thử nghiệm. Bước 4: Xử lý kết quả kiểm định thang máy Lập biên bản kiểm định thang máy theo mẫu quy định Lập biên bản kiến nghị, khắc phục (nếu có) Dán tem kiểm định, thông qua biên bản kiểm tra và ban hành kết quả kiểm định nếu quá trình kiểm tra đạt yêu cầu . Thời hạn kiểm định thang máy Tùy theo thời gian sử dụng của thang máy mà có các thời hạn kiểm định định kỳ khác nhau: Thời điểm kiểm định thang máy Kiểm định an toàn lần đầu sau khi lắp đặt trước khi đưa vào sử dụng Kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng Chế độ kiểm định bất thường khi có thay đổi, sửa chữa. Khi có các yêu cầu bất thường của cơ quan chức năng hoặc người sử dụng. Kiểm tra chất lượng hàng hóa khi nhập khẩu Thời hạn kiểm định định kỳ Thang máy có thời gian sử dụng nhỏ hơn 10 năm: Thời hạn kiểm định định kỳ là 3 năm. Đối với thang máy có thời gian sử dụng trên 10 năm: Thời hạn kiểm định định kỳ là 2 năm Đối với thang máy có thời gian sử dụng trên 20 năm: Thời hạn kiểm định định kỳ là 1 năm Ai được phép kiểm định thang máy Lĩnh vực kiểm định máy, thiết bị, vật tư là hoạt động có điều kiện. Chỉ những tổ chức, cá nhân được nhà nước chỉ định mới được thực hiện công việc này. Trung Tâm Kiểm An Toàn VISC là đơn vị được nhà nước chỉ định thực hiện chức năng kiểm định và chứng nhận chất lượng theo quyết định số 125/QĐ-BLĐTBXH ngày 14 tháng 01 năm 2018. Chi phí kiểm định thang máy Chi phí kiểm định thang máy tối thiểu được Nhà nước quy định mức giá tối thiểu theo thông tư số 41/2016/TT-BLĐTBXH dựa vào đặc tính kỹ thuật của thang máy. Tuy nhiên, tùy vào từng trường hợp cụ thể mà chi phí kiểm định thang máy có thay đổi. Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Liên hệ Quý khách hàng/doanh nghiệp có nhu cầu kiểm định an toàn thiết bị, máy móc nào nằm trong danh mục thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động vui lòng liên hệ chúng tôi:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *