Category Archives: Kiểm định an toàn lao động

Kiểm định thang máy tại Bình Dương

Quá trình kiểm định thang máy điện ở Việt Nam thực hiện theo quy trình kiểm định thang máy số #QTKĐ 02-2021/BLĐTBXH bao gồm các bước sau đây: Thông tư số 12/2021/TT-BLĐTBXH đã ban hành quy trình kiểm định thang máy, áp dụng cho việc kiểm định lần đầu, định kỳ, và bất thường đối […]

KIỂM ĐỊNH NỒI HƠI

Kiểm định nồi hơi (hoặc lò hơi) là quá trình đánh giá sự phù hợp tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị với các tiêu chuẩn và quy chuẩn hiện hành. Mục đích của việc kiểm định nồi hơi là đảm bảo an toàn khi sử dụng thiết bị.

HƯỚNG DẪN KHAI BÁO SỬ DỤNG MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Doanh nghiệp có sử dụng máy, thiết bị, vật tư, chất thuộc danh mục có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động tại Thông tư số 36/2019/TT-LĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội bắt buộc phải khai báo sử dụng theo quy định tại Điều 3 Nghị định 04/2023/NĐ-CP của chính phủ.