HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 2

Nội dung chi tiết:

Phân nhóm theo khoản 5, Điều 1- Nghị định 140/2018/NĐ-CP:

Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở; người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc

Tài liệu huấn luyện được biên soạn theo Chương trình trình khung được quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/ 5/ 2016 của Chính phủ.

HSE1.NET là nơi hội tụ người huấn luyện giỏi trên khắp cả nước. Chúng tôi thường xuyên tổ chức tại Cơ quan/ Doanh nghiệp theo nhu cầu. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin:

Nguyễn Thành Nhân
ĐT: 0908 180844
Email: nhan@hse1.net