Kiểm định nồi hơi

Kiểm định nồi hơi, nồi hấp tuyệt trùng, nồi đun nước nóng

1. Định nghĩa

Nồi hơi là thiết bị dùng để sản xuất hơi từ nước mà nguồn nhiệt cung cấp cho nó là do sự đốt nhiên liệu hữu cơ, do nhiệt của các khí thải và bao gồm tất cả các bộ phận liên quan đến sản xuất hơi của nồi hơi.

Nồi đun nước nóng là thiết bị dùng để sản xuất nước nóng mà nguồn nhiệt cung cấp cho nó là do sự đốt nhiên liệu hữu cơ, do nhiệt của các khí thải và bao gồm tất cả các bộ phận liên quan đến sản xuất nước nóng của nồi đun nước nóng.

2. Quy trình kiểm định

Nồi hơi, nồi đun nước nóng thuộc Danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động ban hành kèm theo Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Trình tự các bước kiểm định kỹ thuật an toàn đối với nồi hơi được thực hiện theo QTKĐ 01-2016 /BLĐTBXH ban hành kèm theo Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Theo đó các loại nồi hơi có áp suất làm việc của hơi lớn hơn 0,7 bar, nồi đun nước nóng có nhiệt độ của nước lớn hơn 1150C thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành bắt buộc phải kiểm định kỹ thuật an toàn như sau:

– Kiểm định lần đầu (sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu).

– Kiểm định định kỳ (khi hết thời hạn của lần kiểm định trước).

– Kiểm định Bất thường:

+ Khi sử dụng lại các nồi hơi và nồi đun nước nóng đã nghỉ hoạt động từ 12 tháng trở lên;

+ Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của nồi hơi và nồi đun nước nóng;

+ Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt;

+ Khi có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền.
3. Một số thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định

4. Thời hạn kiểm định định nồi hơi

– 02 năm/1 lần,

– 01 năm/1 lần Đối với nồi hơi, nồi đun nước nóng đã sử dụng trên 12 năm;

– Trường hợp nhà chế tạo quy định hoặc cơ sở yêu cầu thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo quy định của nhà chế tạo và yêu cầu của cơ sở.

Thành Nhân

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*