KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN XE NÂNG NGƯỜI

1. Định nghĩa:
Xe nâng người: là phương tiện, thiết bị chuyên dùng để nâng, hạ, di chuyển người và dụng cụ làm việc ở trên cao.


2. Quy trình kiểm định
Xe nâng người thuộc danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động ban hành kèm theo Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Trình tự các bước kiểm định kỹ thuật an toàn đối với xe nâng người được thực hiện theo QTKĐ 01-2016 /BLĐTBXH ban hành kèm theo Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Theo đó xe nâng người  thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, bắt buộc phải kiểm định kỹ thuật an toàn như sau:
– Kiểm định lần đầu (sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu)
– Kiểm định định kỳ (khi hết thời hạn của lần kiểm định trước)
– Kiểm định bất thường (sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn).
3. Thời hạn kiểm định định kỳ đối với xe nâng người
– 01 năm/1 lần,

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*