HƯỚNG DẪN KHAI BÁO SỬ DỤNG MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Doanh nghiệp có sử dụng máy, thiết bị, vật tư, chấtthuộc danh mục có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động tại Thông tư số 36/2019/TT-LĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội bắt buộc phải khai báo sử dụng theo quy định tại Điều 30 – Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/ 6 / 2015; Điều 16 – Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/ 5/2016 của Chính phủ. Nội dung khai báo như sau:

a. Các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, trong thời hạn sử dụng, bảo đảm chất lượng, phải được kiểm định theo quy định (trừ trường hợp luật chuyên ngành có quy định khác).
b. Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại địa phương trong khoảng thời gian 30 ngày trước hoặc sau khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, trừ pháp luật chuyên ngành có quy định khác.
c. Trong quá trình sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, lập và lưu giữ hồ sơ kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.
d. Việc sử dụng chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thực hiện theo quy định của pháp luật về hóa chất và pháp luật chuyên ngành.
Hồ sơ khai báo gồm có:
– Phiếu khai báo sử dụng đối tượng kiểm định (Mẫu Iđ ban hành kèm theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP) tải tại đây.
– Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định của các loại máy, thiết bị và vật tư đó (do tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn cấp).

HSE1NHAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *