Nguyễn Thành Nhân; 16/4/1978, Bình Dương

Tôi là Nhân HSE1 -Một chuyên gia về kỹ thuật kiểm định, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Mười lăm năm nay tôi đã giúp đỡ gần 10.000 lượt Doanh nghiệp trong lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn và Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Khách hàng của tôi bao gồm doanh nghiệp mới thành lập đến tập đoàn đa quốc gia như P&G, Uniben, Sanmiquel, Perstima, Paihong, New Wide, Saigon Stec, …. Trong năm 2021 tôi đã tư vấn cho 15 doanh nghiệp thiết lập mạng lưới an toàn lao động tại công ty.

Anh /Chị biết doanh nghiệp nào mong muốn được tiếp cận với dịch vụ kiểm định, huấn luyện an toàn lao động chất lượng cao Xin hãy giới thiệu cho tôi.

Từ khóa của tôi là HSE1 Một chuyên gia về kỹ thuật kiểm định, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trang web nhằm cung cấp thông tin kịp thời nhũng giải pháp hữu ích về công tác an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp. Đồng thời kết nối những nhà cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động để phục vụ doanh nhiệp tốt hơn, giảm rủi ro thiệt hại về người và tài sản, góp phần tăng năng suất lao động.

HSE1 NHAN cùng Cộng sự hướng đến sứ mệnh tuyệt vời hơn nhằm giúp người lao động an tâm phát huy năng lực, cống hiến hết mình vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

#HSE1