SỨ MỆNH

Với mong muốn trao đổi kiến thức, gắn kết cộng đồng người quan tâm về an toàn lao động. Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động để mọi người cùng nhau làm việc năng suất, an toàn. Góp phần đất nước giàu mạnh, an sinh xã hội được giữ vững.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trang web nhằm cung cấp thông tin kịp thời, giải pháp hữu ích cho doanh nghiệp. Đồng thời kết nối những nhà cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động để phục vụ doanh nhiệp tốt hơn, giảm rủi ro thiệt hại về người và tài sản, góp phần tăng năng suất lao động. Người lao động an tâm phát huy năng lực, cống hiến hết mình vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

HSE Nguyễn Thành Nhân

Mọi góp ý, hỏi đáp, nhu cầu cung cấp dịch vụ. Quý khách hàng vui lòng liên hệ theo thộng tin dưới đây:
Nguyễn Thành Nhân
Điện thoại: 0908 180844; 0948 587537
Email: nhan@hse1.net